Zaoszczędź nawet 40% kosztów druku

Print Bikop Manager - najwygodniejsze narzędzie do efektywnego zarządzania drukarkami w kontraktach serwisowych

img
Lista urządzeń

Wszystkie urządzenia widoczne na jednej liście, z informacją o modelu, danych identyfikacyjnych, i ewentualnych problemach

Materiały eksploatacyjne

Precyzyjna informacja o poziomie każdego materiału, z przewidywanym czasem do wyczerpania

Wolumeny wydruków

Liczba wydruków wykonanych każdego dnia, z podziałem na kolorowe i monochromatyczne

Dane urządzenia

Pełne dane identyfikujące drukarkę: model, nr seryjny, adres MAC, adres IP, a także lokalizacja, w której urządzenie sie znajduje

...

Rozliczaj koszty oraz liczbę wydrukowanych stron


Dzięki Print Bikop Manager błyskawicznie sprawdzisz koszty druku oraz liczbę wydrukowanych stron dla każdej drukarki, u dowolnego z Twoich klientów. Print Bikop Manager automatycznie generuje raporty, na podstawie których możesz wystawiać faktury dla klientów.


Dostarcz toner zanim urządzenie się zatrzyma


Print Bikop Manager kontroluje stany wszystkich materiłów eksploatacyjnych, zarówno tonerów, bębnów jak i części maintenance.

Moduł zamówień powiadamia operatora o kończącym się materiale, podając informacje o modelu drukarki i tonera, oraz o jej dokładnej lokalizacji

...

Zarządzaj drukarkami
niezależnie od tego, gdzie sie znajdują

Wdrożenie

Instalacja niewielkiego programu na jednym komputerze w sieci klienta umożliwia monitorowanie wszyskich jego drukarek

Wykrywanie urządzeń

Aplikacja automatycznie wykrywa drukarki w sieci klienta. Operator decyduje, które z urządzeń mają być obsługiwane przez system.

Ciągły monitoring

System cyklicznie odczytuje dane urządzeń, powiadamiając operatora o kończących się materiałach i awariach oraz generując raporty.

...
Lista firm i lokalizacji

Print Bikop Manager wyszukasz wszystkie urządzenia we wszystkich firmach niezależnie od tego gdzie się one znajdują.

Zdefiniuj zakres przeszukiwania

Wyszukiwanie urządzeń odbywa się bezpośrednio z interfejsu www

Wykryj urządzenia i przypisz do placówek

Print Bikop Manager będzie monitorował urządzenia przypisując je do odpowiednich placówek

Agent to niewielka aplikacja komunikująca się z drukarkami przy pomocy protokołów SNMP, HTTP, NPAP/TIPSI.


Zintegruj Print Bikop Manager ze swoim systemem informatycznym


API Print Bikop Manager pozwala na dostęp to wszystkich danych zgromadzonych na Twoim koncie.

Korzystanie z API jest bezpłatne. Zapewniamy też pomoc w integracji z systemiami ERP, CRM

...